สินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย (ibank)

ISLAMIC BANK OF THAILAND

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M 21,22

โทรศัพท์ 0-2650-6999

โทรสาร 0-2204-2798

www.ibank.co.th

email : info@ibank.co.thรายการสินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank)

1. วงเงินอเนกประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

2. วงเงินอเนกประสงค์

3. สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน

4. สินเชื่อเพื่อการอุปโภค

5. สินเชื่อเพื่อการเดินทาง

6. สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

8. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

9. สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ

10. สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

11. วงเงินทุนหมุนเวียน

12. วงเงินเบิกถอนเงินสด

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้คัดลอกมาจาก หนังสือคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน 72 ประเภทสินเชื่อ โดยความร่วมมือของ 6 ธนาคารของรัฐกับกระทรวงการคลัง

(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยแปลง สอบถามเพิ่มเติม ณ.สถาบันการเงินนั้นๆ)